top of page
Grafikleri Analiz Etmek

GÜÇ ANALİZİ

Güç analizi "çalışmalarda gerekli minimum denek sayısını belirleme" özellikle Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Hayvan Deneyleri Etik Kurulu onaylarının zorunluluk haline gelmesinden sonra önemi fark edilmiş bir bir konudur. Bir çalışmanın planlanma aşamasında yeterli büyüklükteki örneklem genişliğini tahmin etmek gerekir. Gereğinden küçük örnekle çalışmanın sonucu fark bulunabilecek bir araştırmada anlamlı farkı bulamamak bir önemli bir sorundur. Ayrıca gereğinden çok büyük örnek genişliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda ise klinik olarak anlamlı olmayan iki uygulamanın istatistiksel olarak anlamlı çıkması mümkündür.

Güç analizi daha önceden yapılmış benzer çalışmalar, deneyimler, beklentiler yada pilot çalışmalar temel yapılır.

bottom of page