top of page

Güç analizi (power analysis) yani örneklem büyüklüğü hesaplama (sample size calculation) aynı temellere dayanan kavramlardır.  Aynı zamanda power analizi elde edilen sonuçların geçerliği, güvenirliği ve bilimselliğini değerlendirmeye yarayan bir yöntem çeşitidir.

bottom of page