top of page

İstatistikte, parametrik olmayan testler, analiz edilecek gerekli varsayımları karşılamak için bir dağılım gerektirmeyen istatistiksel analiz yöntemleridir (özellikle veriler normal olarak dağıtılmamışsa). Bu nedenle, bazen dağıtımsız testler olarak adlandırılırlar. Parametrik olmayan testler, yalnızca temel verilerin belirli kriterleri ve varsayımları karşılaması durumunda kullanılabilen T testi veya ANOVA gibi parametrik testlere bir alternatif olarak hizmet eder.

Parametrik olmayan testler çok sayıda yöntem ve model içerir. Aşağıda en yaygın testler ve bunlara karşılık gelen parametrik karşılıkları bulunmaktadır:

1. Mann-Whitney U Testi

Mann-Whitney U Testi, bağımsız örnekler t testinin parametrik olmayan bir versiyonudur. Test öncelikle sıra verileri içeren iki bağımsız örnekle ilgilenir.

2. Wilcoxon İşaretli Sıra Testi

Wilcoxon İşaretli Sıra Testi, eşleştirilmiş örnekler t-testinin parametrik olmayan bir karşılığıdır. Test, iki bağımlı numuneyi sıralı verilerle karşılaştırır.

3. Kruskal-Wallis Testi

Kruskal-Wallis Testi, tek yönlü ANOVA'ya parametrik olmayan bir alternatiftir. Kruskal-Wallis testi, ikiden fazla bağımsız grubu sıralı verilerle karşılaştırmak için kullanılır.

bottom of page