top of page

ÖLÇMEK İSTEDİĞİNİZ YAPIYI  TANIMLAYIN

Ölçülmek istenen yapı ile ilgili uzman görüşleri alınıp yapının bileşenleri belirlenmeli ve yapının ne derece spesifik bir düzeyde ölçülmek istendiği tasarlanmalıdır.

MADDE HAVUZUNUN BELİRLENMESİ

Başlangıçta oluşturulan madde havuzu mümkün olduğunca çok ve yetkin uzman tarafından içerik bakımından incelenmelidir. Gerekli görülmesi halinde madde ekleme, çıkarma veya ifade düzeltmeler düşünülmelidir.

MADDELERİ DEĞERLENDİRMEK

Örneklemden elde edilen veriler ile madde toplam korelasyonları, madde ortalamaları, madde varyansları, KMO örnekleme yeterliliği ölçütü, Barlett küreselik testleri,  faktör analizleri ve alpha iç tutarlılık katsayıları incelenmelidir.

ÖLÇEK UZUNLUĞUNU BELİRLEMEK

Bir önceki aşamada elde edilen veriler ışığında gerekli maddelerin çıkarılması, aşırı benzer maddelerden birinin çıkarılması gibi işlemler ile ölçek ideal yapı ve uzunluğa kavuşacaktır.

NİHAİ ÖLÇEĞİN ÖRNEKLEME UYGULANMASI

Bu aşamada önceki aşamalarda elde edilen ölçek farklı bir örnekleme uygulanarak maddelerin geçerlilik ve güvenirlilik durumları teyit edilir. Hatta yöntemlerde bir takım farklılıklara gidilerek farklı yöntemeler için de geçerlilik ve güvenirlilik bulguları genişletilebilir. Örneğin daha önce açıklayıcı faktör analizi yapıldıysa bu aşamada doğrulayıcı faktör analizi tercih edilebilir.

bottom of page