top of page
ofis|büro

Evren Nedir?    Örneklem Nedir?

Evren, araştırma sonuçlarının genelleneceği (geçerli olacağı) büyük gruptur. Hedef evren, araştırmacının ulaşmak istediği, ancak ulaşması güç olan ve ideal seçimini yansıtan soyut evrendir. Ulaşılabilir (araştırma) evren ise, araştırmacının ulaşabileceği, gerçekçi seçimi olan somut evrendir.

Örneklem, evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir parçasıdır.

Örneklem Büyüklüğü Nedir?

Araştırmanızda kabul edilebilir hata sınırları içerisinde klinik anlamlılık ile uyumlu olarak araştırmanın yapılabileceği en az katılımcı sayısı örneklem büyüklüğüdür.

Örneklem Büyüklüğü Hesaplama

Örneklem hesaplama ya da başka bir tanımlama ile örneklem büyüklüğü hesaplama için cevap alınması gereken bazı sorular vardır. Bunlar:

  • Çalışmanın tasarımı (vaka-kontrol, kohort vb.) nedir, çalışmanın primer amacı nedir?

  • Araştırmada kullanılan değişkenlerin türleri nedir (sürekli sayısal, kesikli sayısal, kategorik)?

  • Değişkeniniz sayısal ise standart sapma nedir?

  • Çalışma için kabul edilen güç (power) nedir?

  • Çalışmada kabul edilen istatistiksel hata payı ya da başka bir deyişle anlamlılık düzeyi nedir (p<0,05 , p<0,01 vb.)?

  • Klinik olarak anlamlı etki nedir?

  • Kullanacağınız istatistiksel testin türü ve yönü (iki yönlü, tek yönlü) nedir?

bottom of page