top of page

Yüksek lisans tez analizi, anket analizi, veri analizi konularını içeren bilimsel çalışmalarınızda ve daha sonra ihtiyacınız olacak analizleri kendiniz yapabilmeniz için yüzyüze veya online olarak eğitim vermekteyiz. SPSS ve İstatistik eğitimi yaklaşık olarak 12 ders saati sürmektedir. Uygulama ağırlıklı olan SPSS eğitimi için kendi verilerimiz üzerinden örnekler çalışılmaktadır.

bottom of page